Inspirational Speaking

Inspirational Speaking

 

 

 

 

 

O Τάκης Πέρκιζας είναι διαθέσιμος σαν Βασικός Ομιλητής ή σαν Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Συνέδρια ή Εταιρικές Συναντήσεις με θέματα σχετικά με:

  • Συμβουλές για το Πως να επιτύχει ο Εταιρικός Μετασχηματισμός ή Αλλαγή
  • Πως να ενεργοποιήσεις τον δημιουργικό Noυ σου (Q-Mind) σε ένα εταιρικό περιβάλλον
  • Πως να ενεργοποιήσεις τον δημιουργικό Noυ σου (Q-Mind) σε περιβάλλον μικρών επιχειρήσεων ή Start-Ups
  • Πως να συνδέσεις το Εταιρικό Όραμα με τις καθημερινές δραστηριότητες
  • O Δημιουργικός Νους (Q-Mind) και οι Στρατηγικές της Μάρκας & της Εμπειρίας Πελάτη’