Τι είναι το Coaching

To Coaching είναι μια συνεργασία μεταξύ δύο μερών όπου ο Coach δημιουργεί το περιβάλλον και το πλαίσιο εκείνο στο οποίο o (οι) Coachee(s) μπορούν να αλλάξουν και να αναπτυχθούν για να πετύχουν τους στόχους τους.

Το Αποτελεσματικό Coaching βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 •          Οποιαδήποτε αλλαγή ή λύση έρχεται μόνο από μέσα (Νευροεπιστήμη)
 •          H σχέση είναι απόλυτα ειλικρινής, ανοιχτή και χωρίς αντικρουόμενα συμφέροντα
 •          Ο Coachee παίρνει την ευθύνη για την τωρινή του κατάσταση και για την αλλαγή του
 •          Ο Coachee αναζητά την αυτογνωσία και τη συνειδητό ήτα
 •          Εστιαζόμαστε στο παρόν, το μέλλον και στις λύσεις, όχι στο παρελθόν και στα προβλήματα
 •          O Coach εμπιστεύεται καλοπροαίρετα το εσωτερικό δυναμικό του coachee.
 •          O Coach βοηθά τον Coachee να διευρύνει τις προοπτικές και τις επιλογές του
 •          Βασίζεται στις δυναμικές ερωτήσεις και τεχνικές
 •          Ο Coach δεν κρίνει και δεν δίνει έτοιμες λύσεις ή συμβουλές

 

To Coaching συχνά μπερδεύεται στο μυαλό των ανθρώπων με τη Συμβουλευτική ή την Θεραπεία, οπότε μπορείτε στο πιο κάτω σχήμα να δείτε συνοπτικά τις κύριες διαφορές μεταξύ των τριών εννοιών.

Διαφορές Coaching με συμβουλευτική

Το Executive Coaching απευθύνεται στα Ανώτερα/Ανώτατα στελέχη Επιχειρήσεων, τις Ηγετικές Ομάδες και τους Επιχειρηματίες και τους βοηθά στις συγκεκριμένες επαγγελματικές και προσωπικές προκλήσεις που δημιουργεί αυτή τους η ενασχόληση. Μπορεί να γίνει σε τρεις διαφορετικές μορφές:

 1. Προσωπικό Coaching: Με ατομικές συναντήσεις του Coach με τον Coachee (κατά πρόσωπο ή με ηλεκτρονικά τηλεπικοινωνιακά μέσα)
 2. Ομαδικό Coaching: Στην περίπτωση αυτή  Coachee είναι η συνολική οντότητα μιας Ομάδας που επιτελεί ένα συγκεκριμένο σκοπό και με συγκεκριμένους ρόλους μέσα στον οργανισμό
 3. Group Coaching: Συναντήσεις με πολλούς Coachees μαζί οι οποίοι επωφελούνται ατομικά ακολουθώντας κοινά εναύσματα και διαδικασίες.

Παρακάτω δείτε σε ποιους τομείς μπορούν να βοηθήσουν οι 3 μορφές του Executive Coaching:

 

Τομείς δράσης executive coaching